KHÍ NKTECH /HÀN QUỐC

Chữa cháy khí CO2, N2, FM200 hãng Nktech/Hàn Quốc sản xuất.
Nhà phân phối nhập khẩu trực tiếp