Bình khí FM200

Giá bán: Liên hệ

Bình khí FM200 Nktech – Hàn Quốc

68L Nạp từ 28kg-71,4kg

82,5L Nạp từ 33kg-68.5kg

104L Nạp từ 56-147Kg

    Bình khí FM200 Nktech – Hàn Quốc

    68L Nạp từ 28kg-71,4kg

    82,5L Nạp từ 33kg-68.5kg

    104L Nạp từ 56-147Kg