Dự án

Bảo trì, bảo dưỡng & thay thế thiết bị PCCC cho các nhà chung cư B1 – B6 & C1 – C7 Khu đô thị mới Mỹ Đình I- Từ Liêm – Hà Nội

By :binhminhcontrade 405 lượt xem 02/06/2018
Bảo trì, bảo dưỡng & thay thế thiết bị PCCC cho các nhà chung cư B1 – B6 & C1 – C7 Khu đô thị mới Mỹ Đình I- Từ Liêm – Hà Nội

Bảo trì, bảo dưỡng & thay thế thiết bị PCCC cho các nhà chung cư B1 – B6 & C1 – C7 Khu đô thị mới Mỹ Đình I- Từ Liêm – Hà Nội...Đọc Thêm

Cung cấp thiết bị hệ thống chữa cháy tự động khí CO2 công trình Ngân hàng Nhà nước – CN tỉnh Quảng Ninh

By :binhminhcontrade 382 lượt xem 02/06/2018
Cung cấp thiết bị hệ thống chữa cháy tự động khí CO2 công trình Ngân hàng Nhà nước – CN tỉnh Quảng Ninh

Cung cấp thiết bị hệ thống chữa cháy tự động khí CO2 công trình Ngân hàng Nhà nước – CN tỉnh Quảng Ninh...Đọc Thêm

Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC công trình Nhà ở thí điểm công nhân – Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội

By :binhminhcontrade 392 lượt xem 02/06/2018
Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC công trình Nhà ở thí điểm công nhân – Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội

Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC công trình Nhà ở thí điểm công nhân – Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội...Đọc Thêm

Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC công trình Nhà ở sỹ quan Tổng cục II- BQP

By :binhminhcontrade 370 lượt xem 02/06/2018
Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC công trình Nhà ở sỹ quan Tổng cục II- BQP

Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC công trình Nhà ở sỹ quan Tổng cục II- BQP ...Đọc Thêm

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC công trình Nhà ở 15 tầng – Học Viện Kỹ thuật Quân sự

By :binhminhcontrade 365 lượt xem 02/06/2018
Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC công trình Nhà ở 15 tầng – Học Viện Kỹ thuật Quân sự

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC công trình Nhà ở 15 tầng – Học Viện Kỹ thuật Quân sự ...Đọc Thêm

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC công trình Nhà ở học viên N6 – Học Viện Quân Y

By :binhminhcontrade 367 lượt xem 02/06/2018
Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC công trình Nhà ở học viên N6 – Học Viện Quân Y

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC công trình Nhà ở học viên N6 – Học Viện Quân Y ...Đọc Thêm

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY THỰC HIỆN

By :binhminhcontrade 411 lượt xem 22/01/2018

...Đọc Thêm